Projekční kancelář
 
Architekti Libor Přeček
projekční a architektonická kancelář

 

 
Děláme to, čemu rozumíme. Architekti Libor Přeček je architektonická a projekční kancelář založená Liborem Přečkem, která se zabývá návrhem a realizací architektury pasivních, nulových a energeticky nezávislých staveb, včetně návrhů a realizace interiérů a designu nábytku. Cílem atelieru je celkové zpracování projektové zakázky na vysoké architektonické a konstrukční úrovni, od studie, přes projekty pro územní a stavební řízení až po technické řešení detailů a odborný dohled při realizaci. Mezi hlavní cíle atelieru patří zaměření na rozvoj a propagaci vícepodlažních dřevostaveb. Od února 2015 obnovujeme po tříleté pauze opět i naše působení na akademické půdě. 
 
Prostředí, ve kterém se člověk pohybuje (ať v domě nebo ve městě) má vliv na to, jak se člověk cítí. Proces návrhu stavby a následná realizace přináší možnost revize dosavadního života většiny stavitelů, což platí to zejména pro stavitele rodinných domů a návrhy interiérů pro bydlení. Jsme si toho vědomi, proto v rámci architektonických návrhů zohledňujeme principy Feng-Shui a další metody, které vedou k celkovému harmonickému návrhu stavby i interiéru. Tyto principy používáme volně a intuitivně. V posledních letech se zvýšila rovněž možnost přímého zapojení přirozených energií slunce, vody, vzduchu a země do návrhu stavby, což zohledňujeme v návrzích rovněž.
 
V neposlední řadě Vám jako architekti s dlouholetou zkušeností garantujeme dodržení dohodnuté výše investičních nákladů, dohodnutý energetický standard domu a obecně technickou realizovatelnost stavby s ohledem na platnou legislativu. V celém procesu projektování preferujeme transparentnost a partnerský vztah s investorem, který je pro úspěšný návrh klíčový. Věřím, že Vás náš přístup k projektování zaujme a budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás v ateliéru.

 

Libor Přeček
 
Libor Přeček
autorizovaný architekt, člen České komory architektů
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, člen České komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě
vysokoškolský pedagog 
 
T +420 605714883 
 
 
V oboru nízkoenergetické výstavby se pohybuji již řadu let, a to jak v rámci projekční praxe, tak v rámci akademické dráhy na fakultě architektury, kde jsem se zabýval návrhem vícepodlažních dřevostaveb (disertace 2006). 
V rámci svých zkušeností jsem našim klientům schopen nabídnout zpracování architektonické studie i dalších stupňů dokumentace na vysoké estetické i technické úrovni. Již ve stupni architektonické studie jsem schopen klientovi garantovat dodržení jím zadanou výši investičních nákladů, dodržet dohodnutý energetický standard a technickou realizovatelnost stavby s ohledem na platnou legislativu. Tento způsob jsem ověřil v praxi a považuji ho za velmi  efektivní a transparentní.  Na dokumentaci  jsem schopen spolupracovat ve všech stupních od studie, až po realizační část, včetně návrhu atypických částí interiéru. Preferuji koncepční části návrhu a jednání s investorem. 
V rámci svých architektonických návrhů zohledňuji principy Feng-Shui a další metody, které vedou k celkovému harmonickému návrhu stavby. Mám zkušenosti i se stavbou a realizací velkých souborů staveb.    
Mezi mé profesní cíle patří realizace vícepodlažních dřevostaveb v rezidenční výstavbě.
Spolupracuji po vertikále, s developery a realizačními firmami. V rámci realizace rodinných domů a interiérů spolupracuji již řadu let s prověřenými firmami a přejímám tedy za tyto realizace následně i osobní zodpovědnost. V rámci pasivní, nulové a energeticky nezávislé architektury zajišťujeme pro naše stavby i dotace Zelená úsporám. 

 

Martin Kollár
 
Martin Kollár
architekt
 
Ateliér výtvarné tvorby
Ajurvéda centrum
Městská vila Roztoky
Rodinný dům Okrouhlo
Al Maa Al Haar
Rodinný dům Černošice
Interiér a rekonstrukce Suchdolská
Rodinný dům Ptice