Publikovali jsme

Ročenka salónu dřevostaveb 2014 – prezentace občanské stavby Ajurvéda centrum a Ateliér výtvarné tvorby.

Stodola na sjezdovce, prezentace rodinného domu ve Čtyřkolech, časopis Dřevostavby 02/2014březen – duben, str. 6-14, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o.   

Transvestita na perspektivní hlíně, prezentace rodinného domu na Suchdole, časopis Dřevostavby 05/2011 září – říjen, str. 16-24, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o.   

Ročenka salónu dřevostaveb 2011 – prezentace rodinného domu na Suchdole, prezentace rodinného domu ve Čtyřkolech

Vícepodlažní dřevostavby IV. – Principy architektonicko-konstrukčního návrhu, autor: Přeček, internetový časopis Materiály pro stavbu, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o., 11.7.2008. odkaz

Vícepodlažní dřevostavby III. – Modulová koordinace LDS, autor: Přeček L., internetový časopis Materiály pro stavbu, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o., 11.7.2008. odkaz

Vícepodlažní dřevostavby II. – Teorie lehkého dřevěného skeletu, autor: Přeček L., internetový časopis Materiály pro stavbu, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o., 9.7.2008. odkaz

Vícepodlažní dřevostavby I. – Úvod do problematiky, autor: Přeček L., internetový časopis Materiály pro stavbu, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o., 9.7.2008. odkaz

Stavebně konstrukční detaily v obraze – část 7/7.2 Dřevostavby – Vícepodlažní dřevostavby na bázi těžkého skeletu, autor: Dlesek Vladislav a kol. autorů, autor části 7/7.2: Přeček L., Verlag Dashofer , 12/2006

Vícepodlažní dřevostavby V.  – Z pohledu norem, autor: Přeček L., časopis Materiály pro stavbu 8/2006, str. 35-37, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o. 

Vícepodlažní dřevostavby IV. – Principy architektonicko-konstrukčního návrhu, autor: Přeček L., časopis Materiály pro stavbu 7/2006, str. 16-18, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o. 

Vícepodlažní dřevostavby III. – Modulová koordinace LDS, autor: Přeček L., časopis Materiály pro stavbu 6/2006, str. 38-41, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o.   

Vícepodlažní dřevostavby II. – Teorie lehkého dřevěného skeletu, autor: Přeček L., časopis Materiály pro stavbu 5/2006, str. 22-25, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o.   

Vícepodlažní dřevostavby I. – Úvod do problematiky, autor: Přeček L., časopis Materiály pro stavbu 4/2006, str. 26-29, vydavatel: Springer Media CZ, s.r.o.   

Stavebně konstrukční detaily v obraze – část 7/7 Dřevostavby – Vícepodlažní dřevostavby na bázi lehkého skeletu, autor: Dlesek Vladislav a kol. autorů, autor části 7/7: Přeček L., Verlag Dashofer , 4/2006

Principy architektonického návrhu vícepodlažní dřevostavby, autor: Přeček L., sborník 7. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí Juniorstav 2005, sekce Architektura v pozemním stavitelství, str. 74 – 78, 1. vydání, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005, ISBN 80-214-2825-2, 2005

Vícepodlažní dřevostavby v zemích EU, autor: Přeček L. sborník 6. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí Juniorstav 2004, sekce udržitelná výstavba, 1. vydání, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004 

Design Support System for Multi-Storey Timber Structures, autor: Přeček L., sborník 1. Workshopu doktorského grantu GA ČR 103-03-H089 Udržitelná výstavba a udržitelný rozvoj sídel, str. 67 – 71, 1. vydání, Vydavatelství ČVUT v Praze,  2004, ISBN 80-01-03103-9

Důvody pro comeback dřeva v architektuře, autor: Přeček L., článek pro internetový portál „Fórum pro obnovu venkova“, září 2003

Proměny architektury a urbanismu, grant – výzkumný záměr FA ČVUT v Praze formou, sekce Proměny konstrukcí, technologií a materiálů, dílčí část Konstrukční systémy nízkopodlažních a vícepodlažních staveb na bázi dřeva (11/2005)

Udržitelná výstavba a udržitelný rozvoj sídel, doktorský grant GA ČR 103-03-H089 (9/2003 – 10/2005)