Rodinný dům Velké Přílepy

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email 
 
 

Rodinný dům Velké Přílepy, Praha-západ
 
Investor: soukromá osoba
Projekt: 2015
Autorský návrh: Libor Přeček
Spolupráce: Martin Kollár

 

Vlastní pozemek je mírně svažitý od příjezdové komunikace, která vede podél severní hrany parcely. Z této komunikace je uvažován vjezd i vstup pro pěší. Podél jižní strany parcely teče potok. Obě vedlejší parcely na východní i západní straně jsou zastavěny rodinnými domy. Za potokem na jižní straně se nachází původní rostlá zástavba obce organického a živelného půdorysu, a to zejména na jihozápadní straně pozemku. Většina stávající zástavby obce je v havarijním stavu. Jihovýchodním směrem se prostor zahrady otevírá pohledem do údolí obce.
Vlastní hmota domu je posazena na severní straně pozemku 4,5m od hranice na uliční čáru. Směrem do zahrady je hmota tvarována s ohledem na orientaci ke světovým stranám a výhledu do údolí potoka. Zalomení jižní fasády tedy pomáhá otevřít dům maximálně do prostoru zahrady, optimalizuje tímto investiční náklady a současně formuje účelně i vnitřní obývací prostor v obytné části přízemí. Na zalomení a hmotu jižní fasády reaguje i zastřešení markýzy terasy svým lichoběžníkovým tvarem a navazující linkou okapu. Objekt je doplněn od silnice hmotou odstavného parkovacího stání, na němž je umístěn i stožár s vlajkou.  
Vzhledem k tomu, že je budoucí majitel objektu spojen se světem počítačů, resp. počítačových sítí, zvolili jsme designové řešení počítačově-industiálního charakteru. Vnější fasáda je obložena transparentními akrylátovými deskami v kombinaci s antracitovým Cembonitem, evokuje tak umělou inteligenci. Stožár s pirátskou vlakou pak symbolizuje počítačovou revoltu a nekonvečnost, která je zastoupena v oboru "hackery". Reálně budou na stožáru umístěny satelity a antény pro vynikající příjem. Na severní fasádě a u vstupu do objektu je umístěno grafické logo domu HALA 715 S podtrhující industriální design stavby,. Jedná se o přesmyčku adresy Halasova ulice 715, kde se dům nachází. Interiér objektu využívá estetiku nosné konstrukce domu, tzn. masivních dřevěných desek, pro zútulnění interiéru v kontrastu s vnější fasádou. Masivní desky se budou uplatňovat jak na stěnách, tak na stropech objektu. Podlahy jsou uvažovány lité ve světle šedém odstínu.