Revitalizace prospektu ve Zlíně

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email 
 
 

Revitalizace prospektu ve Zlíně

Investor: město Zlín
Rok dokončení: 2011
Autorský návrh: Libor PřečekPo formální stránce vnímám Gahurův prospekt v celé délce od Domu umění až po ul. Štefánikovu jako travní plochu proťatou liniemi přímých cest s asfaltovým povrchem. Na toto formální pojetí navazuje i řešené území. Stávající travní plocha je zbavena křovin a rozdělena dvěma asfaltovými chodníčky na tři trojúhelníky. Horní dva jsou ponechány v travní ploše. Nejspodněší trojúhelník (ukončující fakticky prospekt v nejnižším bodě) se zvedá do horizontální platformy, která navazuje na chodník pro pěší pomocí několika schodů. Podobně je pojednána i plocha malého trojúhelníkového trávníku před Tržnicí. Na trojúhelníkovou platformu jsou pak v rastru 6,15m x 6,15m vodotrysky přehlušující bublající vodou hluk z dopravy. V letních měsících, kdy asfaltové povrchy chodníků i komunikací musí žhnout vzhlčují vzduch. Fontánky by měly mít charakter malých vřídel, takže v když se voda nebublá, je možné využívat platformu jako klasickou zpevněnou plochu (např. zimní období). Obecně by měla mít platforma více využití. Fontánky – lze i v průběhu regulovat jejich provoz (bublají jen někdy, např. v době největšího pohybu chodců) Místa v pozicích fontánek budou umožňovat také osazení sloupků pro vytvoření např. výstavy (např. výsledky prací studentů Univerzity. Vzhledem k značnému pohybu chodců ve směru Komenského park a Tržnice by platforma a to co je na ní mělo při průchodu kolem zvát nahoru. Tento prostor má spíše průchozí charakter, takže není primárně určen pro dlouhodobý pobyt. Proto jsou zde rozmístěny sedací prvky jen zřídka. Studenti relaxující na travní ploše dle mého názoru zvolí spíš travní plochu na prospektu výše směrem k Domu Umění, kde je větší klid nebo půjdou do Komenského parku. Charakter sezení navrhuji jen ke krátkodobému posezení. Sezení jako takové by mohlo být ztvárněno např. sochařským způsobem (dvě sochy na sezení). Jinak představa je spíš taková, že procházející touto částí prospektu spíš zpomalí svůj pohyb, projdou mezi fontánkami nebo projdou výstavní panely. Pokud doprava o víkendu polevuje je možné na platformu natáhnout plachtu a vytvořit pódium pro performance, malý koncert či vyhlášení nejpilnějšího studenta Univerzity. Je možné také postavit např. dva stánky krabicového typu.

Materiálové řešení: V okolí řešeného území je většina cest pro pěší řešena v asfaltu. Asfaltový povrch je bez struktury a tedy i bez měřítka a tedy vhodně doplňuje Zlínskou zděnou architekturu obecně. Chodníčky protínající travní plochy budou rovněž z asfaltu navazujícího na okolní zpevněné komunikace. Platformy navrhuji udělat z režného zdiva a tak materiálově odkázat na typickou zlínskou zástavbu.

Zeleň: Travní plochy bez další zeleně.

Sedací prvky: Ideálně sochařsky pojednané dvě sedací soupravy. Je to i odkaz na myšlenku, že Dům umění na druhé straně prospektu by mohl uspořádat venkovní výstavu soch (případně i trvalou) a vyvrhnout po svahu dolů sochy, volně rozmístěné do travní plochy po celé délce prospektu. Ty sedací soupravy na námi řešeném území by do toho konceptu v podstatě zapadly. De facto ty sedátka by mohly být ty první, načež se pak prostor mezi platformou a Domem umění bude sochami jen zahušťovat.