Restaurace Karlín

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email
 
 

Restaurace Karlín

Místo: Praha 8 – Karlín
Realizace: 2005
Investor: Santis Invest, s.r.o.
Architekt: Libor Přeček, David Pulkrábek

 

 

Restaurace Kafe Karlin v Sokolovské ulici v Praze je realizace stará přes deset let. Byl to náš první projekt, který šel do realizace. A tuto rekonstrukci s rozšířením sklepních prostor jsme tehdy navrhli společně s kolegou Davidem Pulkrábkem. Celý dům byl po povodních 2002 v havarijním stavu. Navážky zeminy ve sklepních prostorech byly odplaveny vodou v důsledku povodní a celý dům stál doslova ve vzduchu. Cihelné kontrukce obnaženy, malta vymyta, staticky byly pilíře v suterénu staženy ocelovými skružemi a provizorně zabetonovány, aby nedošlo ke zhroucení domu. Tato statická úprava dala vzniknout i estetice interiéru, kdy bylo statické zajištění domu "zakrytováno" deskami z lakobelu v kombinaci s dřevem. Pistáciová barva omítky pak byla použita i v přízemí. Kontrukčně zajímavé je řešení vzduchotechniky v restauraci, kdy jsou rozvdy vedeny v podlaze v odstraněném násypu kleneb suterénu.
V půdorysech jsou viditelná místa dostavby zázemí kuchyně v přízemí a rozšíření suterénu pod celým suterénem zbarvena červeně.

Z této stavby jsem si odnesl i zkušenost z "trpělivosti a odolnosti" stavebních materiálů, resp. že stavíme stavební konstrukce hodně na straně bezpečnosti.
Vzhledem k tomu, že byly navážky sklepů povodní vyplaveny, v řadě míst zůstal podkladní beton viset ve vzduchu, a stal se stropem, nemaje se do čeho opřít.
Po těchto betonových slupičkách o tloušťce 10cm a půdorysném rozměru 5x6m vesele jezdili řemeslníci s kolečky betonu (značné hmotnostní zatížení).
Teprve při odkrytí sklepních prostor všem došlo, že se mohl kdokoliv z nás propadnou podlahou do vyplavených kaveren v řadě případů hlubokých 4-5m.
Tato zkušenost mě silně poznamenala, stropní konstrukce z železobetonu nicméně necháváme nadále vyztužovat.