Prosek Point

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email
 
 
 

Administrativní budova Prosek point

Místo: Praha 9
Rok realizace: 2008
Investor: Ostenia, s.r.o.
Architekt: KAAMA, s.r.o.
Projektant: SPS-projekt, s.r.o.
Spolupráce Architekti Libor Přeček: projekt pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, optimalizace projektu

 

Administrativní budova Prosek-Point se nachází na křižovatce ulic Prosecká a Vysočanská. Do této křižovatky je umístěna i stanice metra Prosek. Každé podlaží administrativní budovy má užitnou plochu 1000m2 a je možné ho dispozičně dělit na čtyři halové kanceláře. (Nejmenší pronajímatelná jednotka je tedy 250m2.) V podzemní části je umístěno parkování pro 400 automobilů. Architektonickou zajímavostí této budovy jsou horizontální pásy oken, které probíhají přes nároží budovy, čímž dochází k jejímu optickému snížení, dále pak sešikmené fasády na severní straně objektu. Jako fasádní obklad jsou použity sklocementové desky fy RIEDER v monochromatických odstínech, v kombinaci s lehkým obvodovým plátěm od firmy SIPRAL.  
 
Mezi konstrukční zajímavosti patří řešení založení spodní stavby pod budovou A (věž nejblíže do křižovatky). Původně byl výstup z metra navržen přímo do parteru budovy Prosek Point a celá adminsitrativní v této části byla založena na stanici metra. Toto řešení se ale nakonec nepodařilo s firmou Metrostav dojednat, a to spíše po právní než technické stránce. Díky požadavku Metrostavu o nezasahování stavba administrativní budovy, resp. neovlivňování konstrukce tunelu metra, je celá jedenácti-podlažní budova (2 podzemní a 9 nadzemních podlaží) směrem do křižovatky vykonzolována nad tubus metra. Budova je v této části opřena pouze do pásu 26m dlouhých pilot o půměru 1,2m zavrtaných ve vzdálenosti 1,0m podél tunelu metra. Celá vykonzolovaná konstrukce je vynesena předepnutými železobetnovými nosníky o průžezu 2,2 x 1,0m, a to na délku 18 metrů. Nosníky jsou stuženy železobetonovou deskou na horní i spodní straně a celá konstrukce tak tvoří tuhou "krabici". Vzhledem k vibracím, které vznikají při pohybu soupravy metra do stanice bylo nutné provést na celé konstrukci řadu protivibračních opatření a v důsledku elektrického pohonu metra byla navržena i opatření proti bludným proudům v podloží.