Přemostění sjezdovky Bublava

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email
 
 

Přemostění sjezdovky Bublava

Investor: soukromá osoba
Rok dokončení: 2011
Autorský návrh: Libor Přeček
Spolupráce: Martin Kollár  
 

Na Bublavě v Krušných horách je lyžařský areál. Z vrchu Beiberg vede několik sjezdovek různé úrovně (od modré až po černou), více směry na úpatí kopce. V rámci využití maximální délky svahu byla nejdelší červená sjezdovka navržena v maximální délce z vrcholu. V horní třetině byla však sjezdovka přeťata obslužnou komunikací vedoucí po vrstevnici. Cesta je využívána pouze příležitostně, a to lesní správou pro odvoz vytěženého dřeva, případně požární zásah. Původně byl na sjezdovce navržen tunel šířky asi 5m, do něhož měli lyžaři najíždět a komunikaci tak podjet. Tunel byl projednán a mělo se začít stavět. V té době jsme navrhovali rekonstrukci a nástavbu administrativní budovy v Praze-Michli a byli jsme pozváni na Bublavu, abychom navrhli alternativu. Představa plužících lyžařů snažících se trefit ústí tunelu byla pro majitele areálu pocitově stresující a začínali jsme se bavit obráceném řešení, tedy komunikace pod most a lyžaři sjíždějící po mostě. Podobné řešení je na Monínci, kde ale přemostění téměř zhorizontálňuje sjezdovku, přičemž za mostem je 12m široký sešup, který namrzá vlivem podfukujícího větru a plužící lyžaři se pro změnu štosují za mostem. Most o šířce 12m je navíc pocitově úzký.
 
Poučeni výše popsaným si sjezdovku projeli a nechali místo zaměřit geodetem. Úvaha byla zaříznout obslužnou komunikaci maximálně do terénu, zachovat průjezdný profil pro hasiče o rozměru 3,5x3,5m pro případ lesního požáru a navrhnout co nejsubtilnější konstrukci přemostění, aby konstrukce i násypy byly co nejmenší a nesnižovaly nájezdovou rychlost. Z lesní správy byl vznesen i požadavek možnosti občasné demontovatelnosti mostu z důvodu průjezdu těžní soupravy (což se děje reálně jednou za deset let). Průjezdné profily jsme z hlediska lyžování jsme navrhli dva. Po úvodním rozjezdu z výstupní stanice je možné vzít to hodně pravou stranou, kde je profil sjezdovky nejrychlejší a za mostem ostrou zatáčkou vpravo dosáhnout zrychlení při nájezdu na červenou sjezdovku. Lázeňským lyžařům je doporučeno sjíždět levou stranou a diagonálně přes most na modrou trasu. Vlastní konstrukce mostu je kombinací opěrných zdí z železobetonu, subtilní ocelové konstrukce z oceli a masivních dřevěných fošen tloušťky 100mm. Nájezdové bočnice jsou opatřeny ochrannými lyžařskými sítěmi proti nájezdu do pevných bočních zábran. Lyžařský areál na Bublavě je pravidelně vyhodnocován časopisem SKI ve dvacítce nejlepších v České republice.