Polyfunkční dům Loděnice

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email 
 
 
 
Polyfunkční dům, Loděnice u Berouna
 
Investor: Ginsel s.r.o.
Rok dokončení: 2010
Autor: Libor Přeček
Investor tohoto rekonsturovaného objektu nás kontakoval přes redakci časopisu Materiály pro stavbu. V roce 2006 jsem dokončil disertaci na téma vícepodlažníhc dřevostaveb a publikoval jsem několik článků v odborném tisku. 
Majitel objektu na Husově náměstí v Loděnici kontaktoval redakci s žádostí, aby jim byl někdo doporučen na dřevěné konstrukce. Požadavkem investora bylo totiž nezatížit stávající kamennou stavbu víc než stávající krov se střechou a dalším požadavkem byla rychlost výstavby. Navrhli jsme stávající kamennou stavbu opravit pod starou střechou, realizovat novou stropní konstrukci pro patro (ocelové nosníky s trapérovým plechem zalité betonem). 
Po opravení přízemí se pak v průběhu jednoho týdne demotovala stávající střecha a obratem byla postavena dřevěná konsturkce navržená z celostěnových panelů. Majitel chtěl využít celou budovu pro firemní účely, ale územním plánem bylo požadováno zachovat i obytnou funkci. V přízemí se nachází kanceláře pro dvě firmy, včetně zázemí zasedací místnosti, která byla vybudována v místě bývalých chlévů pro dobytek. Tyto prostory se dříve řešily zaklenutím cihelným zdivem, což je v součastnosti využíváno jako dekorativní prvek stropu a stěn. Nově je přistavěna skladovací a výrobní hala, neboť firma Ginsel se zabývá zpracováním technického skla, tzn. výrobou skla všeho druhu.