Obytný soubor Mazanka

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email 
 

Obytný soubor Mazanka

Místo: Praha 9
Realizace: 2004
Investor: Skanska VYSTABYT,s.r.o.
Architekt: ADR, s.r.o.
Projektant: SPS-projekt, s.r.o.
Spolupráce Architekti Libor Přeček: projekt pro realizaci stavby

 

 

První etapa obytného souboru v Praze - Proseku obsahuje 40 rodinných domů a tři bytové domy. Rodinné domy jsou tvořeny dvojdomy a řadovou výstavbou. Na tomto projektu jsem spolupracoval v části objektů drobné architektury - markýzy na terasách rodinných domů, přístřešky na auta v přední části domu, veškeré vstupní sestavy oplocení, zálivy na popelnice, vyrovnávací schodiště v celém areálu, opěrné zdi v celém areálu, oplocení rodinných domů, čisté terénní úpravy, zahradní domky. Vše zpracováno do podoby výrobní dokumentace. Bytový dům B2 jsem použil jako referenční příklad pro disertační práci "Podpora pro navrhování vícepodlažních dřevostaveb". Vzhledem k tomu, že se jednalo o třípodlažní vila-dům, chtěl jsem na tomto příkladu (jehož investorem byla fa SKANSKA) demonstrovat, že bytové domy s dřevěnou konstrukcí je možné postavit za stávajících právních předpisů (rok 2006) a s použitím reálně staveného domu formou cihleného zdiva a železobetonových stropů.