Obytný soubor Kunratice

Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PinIT, TWITT, EMAIL

Obytný soubor Kunratice

Místo: Praha 10 – Kunratice
Rok realizace: 2006
Investor: K – stavby, a.s.
Architekt: ADR, s.r.o.
Projektant: SPS-projekt, s.r.o.
Spolupráce Architekti Libor Přeček: jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby, autorský dozor

 

 

 

První etapa obytného souboru v Praze - Kunraticích obsahuje 38 rodinných domů. Přestože se jedná o typizované domy, kdy je v urbánní mřížce kombinováno přibližně deset typů domů, všechny jsou navrženy tak, aby dodržovaly v rámci urbánní struktury vstřícnou orientaci vůči světovým stranám. Jednotlivé typové rodinné domy o půdorysných rozměrech 6,5 x 11,0m jsou řazeny do dvojdomů ve tvaru L. Tyto bloky ve tvaru L, pak mezi sebou vytvářejí polouzavřená prostranství vnitřních zahrad. Plochy parcel mají výměry kolem 400m2. Fasády jsou buď omítané nebo obložené kompozitním materiálem Gutbond. Oranžové markýzy nad vstupmíni částmi domů jsou navrženy jako laminátové skořepiny. Okna jsou hliníková, zastíněná venkovními žaluziemi. Zahradní markýzy jsou ocelové s povrchovou úpravou žárového zinkování. Stínící lamely markýz jsou dřevěné.