Nové centrum Velká Chuchle

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email 
 
 

Nové centrum Velká Chuchle

Investor: Velká Chuchle
Rok dokončení: 2011
Autorský návrh: Libor Přeček


 

 

 

V letech 2009, 2010 jsme se zúčastnili řady soutěží,  v nichž naše projekty postoupili minimálně do druhého kola. Dvoukolovou architektonickou soutěž na nové městské centrum městské části Praha 10-Velká chuchle se nám podařilo i celkově vyhrát. Vzhledem k tomu, že se uvažovalo o realizaci záměru, nebylo pořadí v soutěži určeno jednoznačně a první místo nebylo uděleno. O druhou pozici v soutěži jsme se rozdělili s ateliérem DAM, se kterým jsme následně dopracovali třetí kolo soutěže, v němž jsme navrhli etapizaci celé výstavby, investiční a časový harmonogram. Na základě srovnání předložených úvah jsme byli vybráni k dopracování územní studie, kterou jsme dopracovali v první polovině roku 2012.

Připojením areálu A k městskému centru dochází k předefinovaní hranic městského centra jako takového. Vymezení stávajícího centra městské části začíná Náměstím omladiny a pokračuje dále podél ulice Starochuchelská na Náměstí chuchelských bojovníků. Připojením původně uzavřené zemědělské usedlosti (areál A) k areálu B a bloku bytových domů se nabízí vytvořit alternativní průchod územím vůči ulici Starochuchelská. Z tohoto se pak areál B stává přirozeným nástupem a těžištěm městské části. V našem návrhu pak dochází k regulaci dopravy tak, že se střed městského centra uvolňuje.

Navrhujeme vytvořit frontu domů podél severní strany areálu A. Touto dostavbou je pak nově vymezit  rozsah centra městské části následovně – Náměstí chuchelských bojovníků, ulice Starochuchelská, Náměstí omladiny a uzavřít novostavbou knihovny zpět na Náměstí chuchelských bojovníků. V takto definovaném vnějším okruhu se nachází vnitřní blok stávající obytných domů. Tento blok navrhujeme dostavbou uzavřít ze západní strany novou zástavbou.