Ajurvéda centrum

Návrh a stavba: 
Pdf ke stažení/odkaz: 
Download
pdf
 
Odkaz
FB, PiniT, Tweet, email 
 
 

Ajurvéda centrum, Praha-západ

Investor: soukromá osoba
Rok dokončení: 2014
Autorský návrh: Libor Přeček
Spolupráce: Martin Kollár  
Dodavatel stavby: Blaha s.r.o., Ridelli Construction, Lemberk s.r.o.
Realizace interiéru: Architekti LIBOR PŘEČEK

Hlavní budova lichoběžníkovitého půdorysu o rozměru cca 12,0 x 15,0m a výšce dvou nadzemních podlaží je usazena do jižního svahu svahu a zastřešena pultovou střechou. Nárožní poloha polyfunkčního domu navazuje na uliční čáry obou ulic a reaguje tak urbanisticky na okolní rezidenční výstavbu. Umístění u východní hranice pozemku rovněž odděluje klidovou západní část zahrady s altánem od pozemní komunikace v Okružní ulici s parkovištěm automobilů.  
Dispozičně je polyfunkční objekt zónován tak, že 1. nadzemní podlaží je vyhrazeno komerční funkci, ve 2. nadzemním podlaží je umístěn služební byt správce centra. Do komerční části objektu se vstupuje z východní strany pozemku po terénním schodišti od parkoviště na komunikaci v Okružní ulici. Vstup pro invalidy je možný po chodníku podél východní fasády. Za vstupními dveřmi je malá čekárna pro zákazníky, z níž vede spojovací chodba do zahradní části objektu. Ze spojovací chodby jsou přístupné dvě masážní ordinace, které jsou umístěny na jižní straně objektu. Součástí ordinací jsou převlékací kabiny a malé příruční sklady. Ze spojovací chodby na severní straně je přístupné technické zázemí objektu, úklidová místnost, úložné prostory a schodiště do patra. Ze spojovací chodby je přístupná zahradní část, skrze kterou se dá vstoupit do samostatného objektu sauny s odpočívárnou a zázemím krytého prostoru tělocvičny, který je umístěn mezi oběma hmotami hlavní budovy (masáže, sauna). Tělocvična bude využívána i jako víceúčelový sál.